Symulator nauki jazdy

Sprawdź się w roli kierowcy przed wyjazdem na ulicę!

Symulator umożliwia

bezstresową naukę kierowania pojazdem

naukę podejmowania decyzji podczas kierowania pojazdem

naukę zasad pierwszeństwa przejazu na skrzyżowaniach

naukę kierowania pojazdem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (noc, mgła, śnieg, deszcz)

symulacja jazdy po spożyciu alkoholu (0,5/1/2) promile)

Symulator kontroluje

jazdę bez zapalonych świateł

jazdę bez zapiętego pasa bezpieczeństwa

wykorzystanie sprzęgła przy ruszaniu

błędne użycie sprzęgła

dobór obrotów silnika do włączonego biegu

obsługę skrzyni biegów

prędkość jazdy na odcinkach gdzie jest ona ograniczona

zatrzymanie się przed znakiem STOP

zachowanie wobec sygnalizacji świetlnej

czas reakcji na polecenie zatrzymania

Opisy błędów są wyświetlane na ekranie, a ponadto zapisywane w raporcie dostępnym po zakończeniu ćwiczenia.

Aż 14 różnych plansz

Do przećwiczenia wszystkich niezbędnych na drodze umiejętności

Ruszanie, zmiana biegów - prosty odcinek jezdni służący do nauki ruszania, zatrzymywania i zmiany biegów.

Zakręty - ćwiczenie doboru prędkości pojazdu do ukształtowania terenu (zakręty i wzniesienia).

Zakręty z samochodami - jadące z naprzeciwka pojazdy wymuszają na ćwiczącym jazdę wyłącznie po swoim pasie ruchu.

Labirynt - nauka manewrowania pomiędzy nieruchomymi przeszkodami z doborem prędkości obrotu kierownicy do prędkości jazdy.

Plac manewrowy - ćwiczenie jazdy po łuku i nauka ruszania z użyciem hamulca ręcznego.

Jazda po łuku - jezdnia z powtarzającymi się zakrętami.

Parkowanie - jezdnia z zatokami do parkowania równoległego, prostopadłego i skośnego.

Zakręty z ruchomymi kamieniami - jezdnia jak na planszy Zakręty, ale z gór staczają się kamienie i wpadają na jezdnię w sposób nieprzewidywalny dla kierującego.

Skrzyżowania z samochodami - klika skrzyżowań z samochodami poruszającymi się wg zasad ruchu drogowego - skrzyżowania równorzędne, o zmiennym przebiegu pierwszeństwa, rondo.

Uważaj na pojazdy! - naprzemienne skrzyżowania ze znakiem STOP i ustąp.

Wyprzedzanie, omijanie - nauka wyprzedzania i omijania innych pojazdów oraz nieruchomych przeszkód.

Pomiar czasu reakcji - pomiar czasu reakcji od wydania polecenia natychmiastowego zatrzymania do momentu rozpoczęcia hamowania.

Sygnalizacja świetlna - skrzyżowania z ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną.

Slalom - nauka jazdy w slalomie, np. w kontrolowanym poślizgu na hamulcu ręcznym.